Печать
03.09.13 19:32

Доступ до публічної інформації

На виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації" відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", наказів Міністерства охорони здоров’я України від 08.06.2011 № 348 "Про забезпечення доступу до публічної інформації у Міністерстві охорони здоров’я України", від 06.07.2011 № 395 "Про подання запиту на публічну інформацію", доручення голови облдержадміністрації від 17.05.2011 № 47-Д та наказу ГУОЗ та МК від 18.07.2011 № 438 "Про забезпечення доступу до публічної інформації у ГУОЗ та МК" запити на інформацію приймаються:

- у письмовій формі за адресою КЗ "ЧОЦПБС" ЧОР: 18028, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 22;

- в електронному вигляді на e-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. ;

- в усній формі за тел. 64-91-82.

 

Порядок

складання, подання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) у КЗ "ЧОЦПБС" ЧОР.

1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію має містити:

- ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

4. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідної форми запиту на інформацію (натисніть на посилання для скачування), яку можна отримати у приймальні головного лікаря КЗ "ЧОЦПБС" ЧОР, та на офіційному сайті КЗ "ЧОЦПБС" ЧОР www.snidu-ni.ck.ua.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до КЗ "ЧОЦПБС" ЧОР в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється  відбиток штампа КЗ "ЧОЦПБС" ЧОР із зазначенням дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

8. Відповідь запитувачу надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту за визначеною ним формою (на почтову або електронну адресу, факсом або телефоном).

9. Термінове опрацювання запиту можливе тоді, коли запитувач публічної інформації подає обґрунтоване клопотання про це.

10. У разі, коли КЗ "ЧОЦПБС" ЧОР, відповідно до компетенції, визначеної чинним законодавством, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або наявні інші підстави, зазначені у частині першій ст. 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації", запитувачу у письмовій формі відмовляється в задоволенні запиту на інформацію, із зазначенням мотивів відмови та порядку оскарження прийнятого рішення.

 

forma